Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Kupující:

Jméno a příjmení ………………………………………………….....................................................

Adresa ………………………………………………….....................................................................

Telefon a email ………………………………………………..........................................................

Bankovní spojení na kupujícího (nutno uvést pro odeslání peněz za reklamované zboží v případě

uznání reklamace) .....................................................................................................

 

 

Prodávající:

Lucie Marešová, Blažíčkova 984/2, Praha 4, 140 00, IČO: 05900417

 

 

Místo……………………..............................., dne ……………………

Dne …………...……… jsem od Vás zakoupil(a)

druh (název) zboží ………………………………….……………………………………………….......................

číslo daňového dokladu (faktury) …………………………………...............................................

 

 

Na tomto zboží se nyní vyskytla následující vada:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……..................................................................................................................................

 

 

 

 

..............................................

(vlastnoruční podpis)

 

 

 

Pozn. Pro úplnost akceptace reklamačního protokolu žádáme kupujícího o doložení přílohy - Kopie kupního dokladu spolu s tímto formulářem.