Odstoupení od kupní smlouvy

Informace:

    Vyplňte prosím tento vzorový formulář pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy.

    Vyplněný formulář nám zašlete na adresu: Lucie Marešová, V Křovinách 535/7, Praha 4,   147 00, IČO: 05900417

 

Adresát (prodávající):  Lucie Marešová, V Křovinách 535/7, Praha 4,   147 00, IČO: 05900417                   

 

Oznamuji, že odstupuji od kupní smlouvy o nákupu tohoto zboží

 

Název zboží:                                       …………………..…………….……..............................................

 

Číslo objednávky:                            …………………..…………….……..............................................

 

Datum objednání zboží:                ……………………………...……….............................................

 

Jméno a příjmení kupujícího:      ……………………………………….............................................

 

Bankovní spojení na kupujícího:    ................................................................................

 

Adresa kupujícího:                          …………………………….………………………….…………………………….

 

 

 

Datum ……..…………...………..                       Podpis kupujícího ……………………………….……...